Pārvaldīšana un aPSAIMNIEKOŠANA

SIA „PBLC Biznesa centrs” piedāvā kvalitatīvu dzīvojamo ēku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī dažādu citu komercobjektu t.i. biroju un noliktavu kompleksu u.c. pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

SIA „PBLC Biznesa centrs"  nodrošina pilnu ēkām nepieciešamo pakalpojumu klāstu - sanitārā kopšana, tehniskā apkalpošana, pārvaldīšana. Augsta līmeņa serviss 24 h diennaktī, augstākā kvalitāte - tā mūsu pakalpojumus parasti raksturo klienti.

SIA „PBLC Biznesa Centrs” veic ar īpašuma apsaimniekošanu un uzturēšanu saistītos darbus: 

 • Ēku un teritoriju uzkopšana;
 • Teritorijas labiekārtošana;
 • Inženiertīklu tehniskā apkalpošana;
 • Būvniecības elementu tekošais un kapitālais remonts;
 • Energoefektivitātes risinājumi;
 • Komunālo pakalpojumu nodrošināšana;
 • Datu bāžu uzturēšana un apkalpošana;
 • Darbs ar debitoriem;
 • Kopsapulču un anketēšanas organizēšana;
 • Dažādi citi pakalpojumi pēc klientu vēlmēm. 


Kvalitātes, vides un darba drošības uzņēmuma politika

Ievērojot ieinteresēto pušu prasības un nepārtraukti pilnveidojot kvalitātes, vides un darba drošības sniegumu, nodrošināt kvalitatīvus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus atbilstoši klienta prasībām un klientam pieejamajam finansējumam.

Mūsu  pieeja  ir  balstīta  uz  kvalitātes,  vides  un  darba drošības  vadības  aktivitāšu  integrēšanu  mūsu  ikdienas biznesa praksē, minimālu vides ietekmi un piesārņojuma novēršanu, atklātību un sadarbību ar ieinteresētajām pusēm par visiem kvalitātes, vides un darba drošības jautājumiem.  

Augstākā kvalitāte mūsu pakalpojumiem

Lai nodrošinātu augstu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti SIA „PBLC Biznesa centrs" ir noteicis un vadās pēc sekojošiem apsaimniekošanas darbu kvalitātes kritērijiem:

 • Tīrība un kārtība telpās un teritorijā;
 • Pastāvīga iekārtu un komunikāciju apkalpošana un to nepārtrauktas funkcionēšanas nodrošināšana;
 • Avārijas dienesta ierašanās ne vēlāk kā 1 stundas laikā, parasti 20 minūšu laikā;
 • Laipna un efektīva komunikācija ar pasūtītājiem 24 h diennaktī;
 • Caurspīdīga un taisnīga komunālo un citu pakalpojumu aprēķinu sistēma.


Salīdzinājumā ar citām pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kompānijām, SIA „PBLC Biznesa centrs” ir sekojošas priekšrocības: 

 • Idividuāla pieeja katram klientam, darbs ar atbildīgo namu pārvaldnieku;
 • Ekonomiski pamatota apsaimniekošanas maksa atbilstoši Pasūtītāja izveidotajam pakalpojumu grozam, vienmēr atvērti dialogam, efektīvāka risinājuma atrašanai;
 • Drošība un stabilitāte, skaidri sadarbības nosacījumi, caurspīdīga finansu aprēķinu sistēma, bez papildus izmaksu posteņiem;
 • Visi mūsu darbinieki pārzin Jūsu īpašumu, ātrākais reaģēšanas un augstākais kompetences līmenis;
 • Precīza uzskaite un efektīva pieejamo resursu izlietošana, komunālo pakalpojumu optimizēšana un efektīva izmantošana;
 • Lepnums par saviem objektiem, iespēja ar tiem iepazīties klātienē tos apmeklējot, saņemot klientu atsauksmes;


Kādēļ izvēlēties mūs SIA „PBLC Biznesa centrs”, jo mums ir sekojošas pamatvērtības:  

 • Attīstība – esam orientēti uz attīstību un inovatīvu risinājumu izmantošanu;
 • Atbildība – esam motivēti piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošināt labu uzņēmuma reputāciju;
 • Sadarbība un savstarpējā cieņa – esam laipni un atsaucīgi;
 • Kompetence – mums ir motivēti un uz rezultātu orientēti darbinieki ar atbilstošām zināšanām, prasmēm un darba pieredzi;
 • Pieejamība – esam pieejami un pretimnākoši klientu priekšlikumu uzklausīšanai un izpildīšanai;
 • Stabilitāte – sniedzam drošību par pakalpojumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, kā arī finanšu stabilitāti, esam godprātīgi nodokļu maksātāji.

Atbilstoša pieredze tirgū nodrošina stabilu pakalpojuma izpildi, termiņu ievērošanu, inovatīvus risinājumus un teicamu Pasūtītāja vēlmju izpratni.

Garantējam stabilu pakalpojuma izpildi, ievērojot termiņus, sistemātiskumu un Jūsu vēlmes. 

Ja gadījumā neesat apmierināti ar esošo situāciju un savu ēku pārvaldnieku, apsverat alternatīvas apsaimniekot īpašumu pašiem vai saņemt apsaimniekošanas pakalpojumus no citiem ēku pārvaldniekiem, aicinām izvērtēt mūsu piedāvājumu, ko sagatavosim, izprotot konkrēti Jūsu individuālās vajadzības un vēlmes.

Mūsu video